log1

Disciples Of Banabhante

List Of Top 100 Disciples Of The Most Venerable Banabhante Who Are Staying Rajbana Vihara And Different Branches Bana Vihara

Sr. No

Name Of Bhikkhu

Vassa

Location

001

Ven. Nanadapal Mahathera

4o

Dighinala Bana Vihara, Dighinala, Khagrachari

002

Ven. Prajnalankar Mahathera

33

Rajbana Vihara, Rangamati

003

Ven. Bhrigu Mahathera

28

Furamon International Forest Meditation Center, Sapchari, Rangamati

004

Ven. Vaddaji Mahathera

26

Arjya Bana Vihara, Dharmapur, Khagrachari

005

Ven. Buddhashree Mahathera

24

Subalong Bana Vihara, Jurachari, Khagrachari

006

Ven. Bashishta Mahathera

24

Monipur Bana vihara, Panchari, Khagrachari

007

Ven. Sourajagat Mahathera

23

Rajbana Vihara, Rangamati

008

Ven. Shasan Rakkhit Mahathera

23

Shantipur Aronyo Kuthir, Panchari, Khagrachari

009

Ven. Bishuddhananda Mahathera

22

Ratnangkur Bana Vihara, Naniarchar, Rangamti

010

Ven. Shuvabarddhan Mahathera

22

Dighinala Bana Vihara, Dighinala, Khagrachari

011

Ven. Priyananda Mahathera

21

Dighinala Bana Vihara, Dighinala, Khagrachari

012

Ven. Indragupta Mahathera

21

Rajbana Meditation Center, Katachari, Rangamati

013

Ven. Gyanabarddhan Mahathera

21

Rajbana Vihara, Rangamati

014

Ven. Jinabodhi Mahathera

21

Bodhipur Bana Vihara, Shukarchari, Rangamati

015

Ven. Gyanapriya Mahathera

20

Rajbana Vihara, Rangamati

016

Ven. Jinapriya Mahathera

20

Marichyabil Bana Vihara, Balukhali, Rangamati

017

Ven. Debamitra Mahathera

20

Rajbana Vihara, Rangamati

018

Ven. Jyotisar Mahathera

20

Nirbanpur Bana Vihara, Kutukchari, Rangamti

019

Ven. Debadhamma Mahathera

20

Rajbana Vihara, Rangamati

020

Ven. Purnajyoti Mahathera

20

Rajbana Vihara, Rangamati

021

Ven. Ananda Mitra Thera

18

Rajbana Vihara, Rangamati

022

Ven. Debananda Thera

18

Rajbana Vihara, Rangamati

023

Ven. Suman Thera

18

Rajbana Meditation Center, Katachari, Rangamati

024

Ven. Anomadarshi Thera

18

Boijayanta Bana Vihara, Ghagra, Kowkhali, Rgt.

025

Ven. Binaylankar Thera

18

Rajbana Vihara, Rangamati

026

Ven. Mahananda Thera

18

Toimidung Bana Vihara

027

Ven. Dharmabodhi Thera

18

Rajbana Vihara, Rangamati

028

Ven. Jaydhamma Thera

17

Dighinala Bana Vihara, Dighinala, Khagrachari

029

Ven. Atmadeep Thera

17

Savar Bana Vihara, Dhaka

030

Ven. Jinalankar Thera

17

Rajbana Meditation Center, Katachari, Rangamati

031

Ven. Satyalankar Thera

17

032

Ven. Shraddhatishya Thera

17

Arjya Bana Vihara, Dharmapur, Khagrachari

033

Ven. Karunasar Thera

17

Rajbana Vihara, Rangamati

034

Ven. Satyaprem Thera

17

Rajbana Vihara, Rangamati

035

Ven. Agrajyoti Thera

16

Arjya Bana Vihara, Dharmapur, Khagrachari

036

Ven. Ananda Thera

16

037

Ven. Yanadhamma Thera

16

038

Ven. Bodhi Arjyaratna Thera

16

039

Ven. Dharmatishya Thera

16

040

Ven. Bidhur Thera

16

Rajbana Vihara, Rangamati

041

Ven. Juktibad Thera

15

Rajbana Vihara, Rangamati

042

Ven. Bramhadatta Thera

15

043

Ven. Vimalananda Thera

15

044

Ven. Sanghasar Thera

14

045

Ven. Karunabarddhan Thera

14

046

Ven. Mahamitra Thera

14

047

Ven. Dharmadeep Thera

14

Rajbana Vihara, Rangamati

048

Ven. Joytilak Thera

14

Dighinala Bana Vihara, Dighinala, Khagrachari

049

Ven. Shantapriya Thera

14

Rajbana Vihara, Rangamati

050

Ven. Kalyanjyoti Thera

14

051

Ven. Dharmabangsha Thera

14

Rajbana Vihara, Rangamati

052

Ven. Gyanaratna Thera

14

Rajbana Vihara, Rangamati

053

Ven. Vaddiya Thera

14

Rajbana Vihara, Rangamati

054

Ven. Lokananada Thera

13

055

Ven. Arjyananda Thera

13

Rajbana Vihara, Rangamati

056

Ven. Arjyadeep Thera

13

057

Ven. Sudharmananda Thera

13

Rajbana Vihara, Rangamati

058

Ven. Arjyabodhi Thera

13

059

Ven. Shantadeep Thera

13

060

Ven. Dharmadhar Thera

13

061

Ven. Priyatishya Thera

13

062

Ven. Virasen Thera

12

Rajbana Vihara, Rangamati

063

Ven. Kalyanmitra Thera

12

Rajbana Vihara, Rangamati

064

Ven. Arjyashree Thera

12

065

Ven. Karuna Kirti Thera

12

Kandebachara Bana Vihara, Rangamati

066

Ven. Arjyajyoti Thera

12

Saranath Bana Vihar

067

Ven. Panthak Thera

12

068

Ven. Fushya Thera

12

069

Ven. Gyanapal Thera

12

Rajbana Vihara, Rangamati

070

Ven. Dharmajyoti Thera

12

071

Ven. Dharmaujjal Thera

12

072

Ven. Sumangal Thera

12

073

Ven. Priyadarshi Thera

12

074

Ven. Binaypriya Thera

12

Rajbana Vihara, Rangamati

075

Ven. Deshanananda Thera

12

076

Ven. Shantalok Thera

12

Rajbana Vihara, Rangamati

077

Ven. Dharmananda Thera

12

078

Ven. Jibansar Thera

12

079

Ven. Dharmadipti Thera

12

080

Ven. Kappin Thera

12

081

Ven. Sumanatishya Thera

11

082

Ven. Mahapanthak Thera

11

Rajbana Vihara, Rangamati

083

Ven. Bodhipriya Thera

11

Rajbana Vihara, Rangamati

084

Ven. Dharmapriya Thera

11

Rajbana Vihara, Rangamati

085

Ven. Amritananda Thera

11

Rajbana Vihara, Rangamati

086

Ven. Gyanajyoti Thera

11

Rajbana Vihara, Rangamati

087

Ven. Karuna Rakkhit Thera

11

Rajbana Vihara, Rangamati

088

Ven. Mettabangsha Thera

11

089

Ven. Maitrilankar Thera

11

Rajbana Vihara, Rangamati

090

Ven. Deepbangsha Thera

11

Panchari Bana Vihar, Kaokhali, Rangamati

091

Ven. Muditabangsha Thera

11

Rajbana Vihara, Rangamati

092

Ven. Prajnaratna Thera

11

Rajbana Meditation Center, Katachari, Rangamati

093

Ven. Dharma Kirti Thera

11

Rajbana Vihara, Rangamati

094

Ven. Dharmottar Thera

11

095

Ven. Sanghatishya Thera

10

096

Ven. Shraddhalankar Thera

10

097

Ven. Shasanalo Thera

10

098

Ven. Sumanalankar Thera

10

099

Ven. Dharmatilak Thera

10

Varbuachap Bana Vihar, Rangamati

100

Ven. Vibekananda Thera

10

Laxmichari Bana Vihar, Khagrachari

 

Sadhu Sadhu Sadhu